Mijnwebpartner Artikel Blog
Bedrijven

Bouw en Schilders cao

Wat is een cao en wie sluit dat nou eigenlijk af? Heeft u het nodig? Een cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en dit is een schriftelijke overeenkomst waar duidelijke afspraken over de arbeidsvoorwaarden in staan vastgelegd. Denk hierbij aan factoren zoals loon, eventuele toeslagen, werktijden, proeftijd en pensioen. Ook wordt in het cao geregeld hoe de betaling van overwerk in zijn werk gaat en wat het opzegtermijn is.

Afspraken in een cao staan erom bekend dat deze gunstiger zijn voor de werknemer dan de afspraken die staan vastgelegd in de wet. Zo ligt het loon vaak hoger dan het wettelijk minimum of krijgt u als werknemer meer vakantiedagen aangeboden dan u volgens de wet dient te krijgen. Afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet, dat betekent dat afspraken die worden gemaakt nooit nadeliger voor de werknemer mogen zijn dan het minimum dat in de wet wordt aangegeven.

Er zijn twee soorten cao’s, namelijk een bedrijfstak cao en een ondernemings cao. Een bedrijfstak cao geldt binnen een sector en wordt afgesloten door werkgevers en werknemersorganisaties. Werkt u bijvoorbeeld in de bouw of als schilder, dan heeft u een bouw cao of een schilders cao. Het is verstandig om te weten wat er in deze cao’s staat, zodat u weet of u eerlijk behandeld wordt door uw werkgever. Mocht dit niet het geval zijn, onderneem dan actie.

Als er geen cao’s of regelingen zijn, dient u onderling met uw werkgever afspraken te maken. Ook hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Hierbij moet u denken aan de wet minimumloon, de arbeidstijdenwet, de arbeidsomstandighedenwet en de wet arbeid en zorg in het burgerlijk wetboek. Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast in de vorm van een contract of individuele arbeidsovereenkomst, zodat u kunt eisen waar u recht op heeft.

http://cbbs.nl/