Mijnwebpartner Artikel Blog
Image default
Bedrijven

Ongevallen tijdens werktijd Is mijn werkgever aansprakelijk?

Bent u betrokken geweest bij een aanrijding tijdens werktijd? Uw werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk voor de letselschade die u door het ongeval oploopt. Het maakt niet uit of u in een auto van uw bedrijf rijdt of in uw eigen auto. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer het bedrijf verantwoordelijk is voor uw daden en hoe u schadevergoeding kunt vragen. Een advocaat voor letselschade kan u hierbij helpen.

Ongevallen tijdens werk- of privétijd?

ls u betrokken bent bij een ongeval tijdens het werk en het wordt beschouwd als een incident tijdens het werk. Bijvoorbeeld als u tijdens de werktijd met uw voertuig tussen klanten rijdt, en vaak het geval is als u van huis naar een klant reist. Het is geen probleem op het werk als het incident plaatsvond tijdens het woon-werkverkeer of als u in uw vrije tijd betrokken bent bij een ongeval met een voertuig van het bedrijf.

Zorgplicht van de werkgever

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de zorgplicht voor werknemers die tijdens werktijd werken middels een digitale ri&e. Dit betekent dat de werkgever adequate veiligheidsmaatregelen moet treffen en zich aan alle veiligheidsregels moet houden, duidelijke instructies voor het werk moet geven, werknemers moet informeren over gevaren en een passende (auto)verzekering moet hebben om zowel ongevallen als (letsel)schade te dekken. De zorgplicht geldt voor ritten in auto’s ten behoeve van het bedrijf. Hoewel de werkgever geen controle heeft over de verkeersstroom, heeft hij meestal wel schuld aan een ongeval dat tijdens werktijd gebeurt. 

Wie heeft gelijk?

Uiteraard is de werkgever niet verantwoordelijk als de werknemer het ongeval heeft veroorzaakt door roekeloos rijgedrag, zoals te hard rijden of rijden onder invloed van alcohol. Is het incident tijdens werktijd door iemand anders veroorzaakt? De werkgever is meestal nog steeds verantwoordelijk, maar er is verhaal mogelijk op de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval.

Wat moet u doen?

Bent u gewond geraakt bij een verkeersongeluk waarbij u tijdens uw werk letsel opliep? Vertel het uw werkgever meteen. Ligt u in het ziekenhuis of bent u blijvend gewond? Dan is uw werkgever verplicht het incident te melden bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De toezichthouder stelt dan een onderzoek in. 

Toch schadevergoeding?

Bent u als baas van uw bedrijf verantwoordelijk voor de letselschade die u tijdens het ongeval heeft opgelopen? Dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. De professionele letselschadeadvocaten van Letsel Advocaten kunnen u hierbij helpen. Voor letselschadeclaims is geen geld nodig. In het geval dat uw bedrijf verantwoordelijk is voor het betalen van de juridische kosten. Om het letsel dat iemand heeft opgelopen vergoed te krijgen, moet bewezen worden dat het letsel is veroorzaakt door het verkeersongeval of tijdens werktijd.

Welke schade kan worden vergoed?

Het is niet alleen mogelijk om de schade vergoed te krijgen die in de onmiddellijke nasleep van het ongeval is ontstaan, bijvoorbeeld medische kosten maar ook inkomensverlies en reiskosten. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor de toekomstige schade, zoals aanpassingen aan uw huis, verlies van pensioenuitkeringen en studievertraging. U kunt ook een vergoeding vragen voor psychische of emotionele schade, zoals slapeloosheid en verdriet. Uiteraard hangt de hoogte van de schadevergoeding af van de omvang van het letsel en het leed.

De relatie die u met uw werkgever heeft

Sommige werknemers zijn bang om de schadevergoeding te vragen waar ze recht op hebben van hun baas, omdat ze bang zijn de relatie tussen hen en hun werkgever te beschadigen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Bedrijven zijn over het algemeen gedekt voor arbeidsongevallen, en een eventuele schadevergoeding zal via de verzekeraar worden betaald. Als u uw werkgever aansprakelijk hebt gesteld en hen in directe communicatie met de verzekeringsmaatschappij hebt gebracht, hoeft uw werkgever zich geen zorgen te maken over het proces. Zorg er ook voor dat je werkgever altijd een ongevallen registratie heeft.

Heeft u een advocaat voor letselschade nodig?

Als u een advocaat voor letselschade inschakelt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Het draait allemaal om herstel. Letselschade advocaten kunnen u helpen uw werkgever aansprakelijk te stellen en kijken naar de schade die u heeft geleden, medisch bewijs verzamelen en vervolgens contact opnemen met (de verzekeringsmaatschappij van) de andere persoon.

https://www.raatwerk.nl/rie-app/