Verschillende disciplines werken beter samen dankzij BIM tekenen

Eigenlijk zou men bij elk bouwproject gebruik moeten maken van BIM tekenen. Weet u waarom? Dankzij BIM tekenen zorgt u ervoor dat verschillende disciplines die meewerken aan het bouwproject optimaal kunnen samenwerken. Nou ja, niet het tekenen op zich, maar het 3D-model dat daaruit voortkomt. Dankzij de diensten van een expert als bv3projectsupport verbetert u de integrale samenwerking tussen de architect, constructeur, aannemer en de constructeur. Hoe? Omdat alle partijen gebruikmaken van hetzelfde model is de kans dat deze verschillende experts in elkaars vaarwater terecht komen een stuk kleiner. Omdat het 3D-model volledig anatomisch correct is hebben alle partijen bovendien een beter ruimtelijk inzicht in het ontwerp en worden eventuele problemen veel eerder opgemerkt.

BIM tekenen helpt u om onnodige kosten te voorkomen

Het kost vaak flink wat centen om een bouwproject uit de grond te stampen. En dan hebben we er nog niet eens rekening mee gehouden dat er meer dan eens iets misgaat tijdens bouwwerkzaamheden. Het is helemaal jammer als u zich beseft dat veel van deze kosten voorkomen hadden kunnen worden. Clash detectie voorkomt hoge faalkosten. Een clash is een samenloop van omstandigheden waardoor verschillende experts die aan een vastgoedproject werken, bijvoorbeeld de architect en de aannemer, conflicterende belangen nastreven. Vaak gebeurt dit omdat ze niet op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Met een enkel, accuraat model wordt dit voorkomen en bevordert u de samenwerking tussen deze verschillende partijen. Laat uw model tekenen en kies voor ondersteuning bij bouwprojecten van bv3 projectsupport, daar plukt u de vruchten van!

Haal de deadline door een professional op het gebied van BIM tekenen in te schakelen

Iedereen die werkzaam is in de bouw zal het beamen: er wordt gewerkt onder strakke deadlines. Uitvoerders hameren er dagelijks op dat er bepaalde deadlines moeten worden behaald. Tegelijkertijd worden deze deadlines vaak niet gehaald. Problemen tijdens de constructie, onduidelijke communicatie tussen verschillende specialisten, of zelfs een compleet gebrek daaraan, en verkeerde materialen leiden vaak tot lange vertragingen. Maar niet bij uw project! Want u schakelt bv3projectsupport in voor het tekenen van een 3D BIM model! In dit model wordt het te bouwen pand volledig accuraat weergegeven. Wat u daaraan heeft? Het is de blauwdruk van uw project in 3D waar iedere betrokken partij mee kan werken. En dat levert een aanzienlijke besparing op in de faalkosten en extra tijd die bij andere projecten tot zoveel vertraging leidt.

About

View all posts by