Groener bouwen voor een beter milieu

Het milieu speelt een belangrijke rol in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat deze goed leefbaar blijft zonder het milieu al te veel te belasten kan hiermee ook rekening gehouden worden als er gebouwd wordt. Zo kun je kiezen voor groener bouwen. Informeer naar de mogelijkheden BTL kan je adviseren bij groener bouwen maar hun afdeling Realisatie kan dit ook tot stand brengen. Om te weten wat er op dit gebied precies mogelijk is raadpleeg je het beste eerst hun website. Je kunt inlichtingen inwinnen door naar een van de vestigingen te gaan of ze te bellen of mailen. Groen en bebouwing gaan samen Groener bouwen betekent onder andere dat er gekeken wordt dat de omgeving waarin gebouwd wordt voorzien wordt van het nodige groen. Beton als uitzicht oogt niet alleen slecht maar is ook niet prettig wonen. BTL kan onder andere zorgen voor oplossingen zoals waterbuffering, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, biodiversiteit en stedelijke gebiedsontwikkeling. Als je van plan bent te bouwen kan BTL je adviseren hoe je de gebouwen het beste kunt integreren met het groen.

Milieuvriendelijke oplossingen

Naast het uiterlijke groen waarbij je kunt denken aan bomen, planten, parkjes en nog veel meer in de woonwijken kan de bouw zelf ook groener geschieden. Indien gekozen wordt voor milieuvriendelijke bouwmaterialen die geen extra belasting vormen voor het milieu ben je ook groen bezig.

 

Groen levert voordelen op

Als gemeente of bouwonderneming met bouwplannen kun je zeker bij BTL terecht voor het nodige advies op groengebied. Zo kun je ervoor zorgen dat er een woonwijk gecreëerd wordt waarin leven en wonen als prettig ervaren worden. De inwoners zullen eerder in de gemeente blijven als het ze bevalt maar het is ook een goede zet met het oog op de toekomst en het klimaat. Groen bouwen levert tevens een waardevermeerdering van de huizen en de omgeving op.

About

View all posts by