Mijnwebpartner Artikel Blog
Image default
Industrie

Boven- of onder de haak opleiding

Hijsen en heffen gaat niet altijd gepaard zonder slag of stoot. Helaas is dit een beroep en een branche waarin een ongeluk en dus ook een gevaar in een klein hoekje schuilt en is het dus belangrijk dat iedereen die hier werkzaam is goed weet wat er allemaal moet gebeuren en de verantwoordelijkheden kent, maar tegelijkertijd ook veel weet over de machines en apparaten die worden gebruikt en hier ook goed zicht op houden om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen op de werkvloer, maar ook daar omheen. Niet iedere medewerker weet hoe dit allemaal werkt en dat zou ook geen verantwoordelijkheid zijn van een bedrijf en van de bedrijfstak en daarmee de branchevereniging als het eigen personeel de boel in de gaten zou blijven houden. Hiervoor wordt dan ook een keurmeester ingeschakeld, welke van een extern bedrijf komt om te zorgen dat alles in orde is en dat er dan ook een goede veiligheid binnen het werkveld kan worden gewaarborgd.

Opleiding

Om een keurmeester te kunnen worden dient men eerst een opleiding te volgen. Dit is een zeer zware en ingewikkelde opleiding, omdat er natuurlijk wel wordt gesproken over de veiligheid en eventueel gevaar dat kan worden voorkomen door het werk dat door hen wordt uitgevoerd. Er zijn 2 verschillende opleidingen die kunnen worden gedaan om deze verantwoordelijke taak te kunnen uitvoeren. De hijs- en hefmaterialen worden daarin in tweeën gedeeld. Namelijk een opleiding tot keurmeester voor onder de haak en een opleiding die zich weer richt op boven de haak. Beide zijn zeer verantwoordelijke taken en daar dient dan ook veel aandacht aan te worden besteed.

NEN normen

De opleidingen hebben beide hun eigen specificaties en de keurmeester in wording kan zelf bepalen waar de grootste interesse ligt. Dat kan natuurlijk ook bij beide opleidingen en kan later ook weer worden aangevuld. Er wordt gewerkt volgens de NEN normen die in deze branche van toepassing zijn en de opleidingen zijn allemaal erkend, waardoor er op een professionele wijze te werk kan worden gegaan. De hijs- en hefbranche wordt hierdoor met iedere keurmeester weer een stukje veiliger en ongelukken worden op deze manier beter voorkomen.