Mijnwebpartner Artikel Blog
Bedrijven

Detacheringsbureau versus uitzendbureau

Veel mensen denken dat een detacheringsbureau en een uitzendbureau hetzelfde zijn, maar er is wel degelijk een belangrijk verschil tussen de twee. Een detacheringsbureau doet aan het werven, selecteren en flexibel inzetten van personeel en dat in een erg brede zin. Voor veel mensen klinkt dat hetzelfde als wat een uitzendbureau doet, maar er is een groot administratief verschil. Bij een detacheringsbureau staat de werknemer namelijk onder contract bij het bureau zelf, de werkkrachten bij een uitzendbureau hebben er geen vast contract, ze krijgen een tijdelijk contract bij hun tijdelijke werkgever. Als een tijdelijk contract bij de werkgever wordt stopgezet, heeft een uitzendbureau dan ook geen betaalverplichtingen tegenover de werkkrachten. Een ander verschil is de verantwoordelijkheden over de veiligheid en de gezondheid van het personeel. Bij een detacheringsbureau liggen deze verantwoordelijkheden bij het bureau zelf, bij een uitzendbureau komen deze bij de opdrachtgever te liggen. 

De werknemers bij een detacheringsbureau zijn dus effectief werknemers van het bureau die ingezet worden voor externe opdrachten. Dat vraagt dus om een andere administratie dan bij een uitzendbureau. Een hulp hierbij is detachering software, het zorgt ervoor dat de administratie aanzienlijk makkelijker wordt. Met de software is het mogelijk contracten overzichtelijk te beheren, voor elke opdracht de geschikte werknemers te selecteren en alle gegevens die bij de opdracht horen makkelijk te verwerken zoals bijvoorbeeld de werkgever, werktijden, locatie en de werktaken. Een ander gevolg van dat werknemers bij een detacheringsbureau effectief een contract hebben bij het bureau, is dat de wervingsprocedure strenger is, want bij een uitzendingsbureau kan in principe iedereen zich inschrijven. Als detacheerder moet je personeel hebben dat betrouwbaar en bekwaam is, want ondanks dat ze voor een andere opdrachtgever werken, zijn ze eigenlijk wel eigen personeel. Voor ondersteuning bij deze procedure kan de detacheerder werving en selectie software gebruiken om te helpen in de zoektocht naar goed personeel.

https://www.mysolution.nl/nl-NL/Home